POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Czym jest plik cookie?
Plik cookie to mały plik zawierający litery i cyfry, który zostaje zapisany na komputerze użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do określonych stron internetowych. Będąc swojego rodzaju wirtualnymi kluczami do drzwi, pliki cookie otwierają pamięć komputera i pozwalają stronie internetowej rozpoznawać użytkowników, gdy ci powracają na nią „otwierając drzwi” do różnych treści lub usług. Podobnie jak klucz, sam plik cookie nie zawiera w sobie żadnych informacji, lecz gdy zostaje odczytany przez przeglądarkę, może pomóc stronie internetowej w doskonaleniu dostarczanej usługi.
Pliki cookie są automatycznie wprowadzane do pliku gromadzącego pliki cookie – pamięci Państwa przeglądarki – a każdy z nich zawiera zazwyczaj:
 • nazwę serwera, z którego plik cookie został wysłany;
 • czas przechowywania pliku cookie;
 • wartość – zazwyczaj losowo wygenerowany unikatowy numer.
Serwer strony internetowej, który wysłał dany plik cookie, wykorzystuje ten numer, aby rozpoznawać użytkownika, gdy powraca on na daną stronę lub gdy przeszukuje jej różne podstrony. Tylko serwer, który wysłał plik cookie może go odczytać i, tym samym, wykorzystać.
Wykorzystujemy pliki cookie, aby pomagać użytkownikom sprawnie poruszać się po naszej stronie internetowej oraz aby wykonywać pewne funkcje, w tym analizować ruch na stronie internetowej. Pliki cookie mogą też rozpoznawać użytkownika przy kolejnym logowaniu i oferować mu treści dopasowane do jego preferencji i zainteresowań.
Niektóre pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe, w tym informacje, które ujawnia użytkownik, takie jak nazwa użytkownika, lub śledzić działania użytkownika w celu prezentowania mu lepiej dopasowanych treści reklamowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Kto i w jakim celu może umieszczać pliki cookie na urządzeniu użytkownika?
 • Discovery Communications Europe Limited („Discovery”)
  Discovery może umieszczać pliki cookie na urządzeniu użytkownika w różnych celach: aby ułatwiać mu poruszanie się po Stronie, zarządzać Stroną, udostępniać ją użytkownikom i umieszczać w niej bardziej spersonalizowane i wyższej jakości treści.
  Pliki cookie, które umieszczamy w urządzeniach pozwalają nam m.in.:
  • dostosowywać format, w którym wyświetlane są prezentowane przez nas treści i naszą Stronę do urządzenia użytkownika;
  • monitorować to, jak użytkownik porusza się po serwisie, aby móc identyfikować jego preferencje dotyczące treści;
  • oferować użytkownikom treści dostosowane do ich potrzeb i upodobań, w oparciu o ich preferencje, które są ustalane dzięki danym dotyczącym sposobu poruszania się po stronie;
  • rozpoznawać urządzenie użytkownika, aby nie musiał on ponownie wprowadzać tych samych informacji za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Strony.
 • Podmioty zewnętrzne: usługodawcy, partnerzy, reklamodawcy, agencje reklamowe
  Pliki cookie w urządzeniu użytkownika często mogą być umieszczane przez podmioty zewnętrzne.
  Nie mamy kontroli nad umieszczaniem i wykorzystywaniem plików cookie przez spółki będące podmiotami zewnętrznymi i nie ponosimy też odpowiedzialności za wykorzystywanie plików cookie przez te podmioty. Spółki te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące gromadzenia danych. Aby lepiej zrozumieć to, jakie mechanizmy kontroli są dostępne dla użytkownika, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdej ze spółek.
  Znane nam cele wykorzystania plików cookie przez podmioty zewnętrzne, to dokonywanie pomiaru odbiorców, oferowanie dostępu do funkcji związanych z udostępnianiem treści w mediach społecznościowych oraz dostosowywanie treści lub reklam umieszczanych na stronie.
  • Pomiar: odbiorcy, ruch na stronie, technika
   Pliki cookie służące do pomiaru obiorców są wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne w celu przekazywania nam informacji o schematach przeglądania strony, które prezentuje użytkownik, m.in. po to, aby:
   • dowiedzieć się w jaki sposób użytkownik trafił na stronę i mieć możliwość odtworzenia tej ścieżki; zliczać użytkowników odwiedzających naszą Stronę, w szczególności w celu doskonalenia oferowanych przez nas treści;
   • tworzyć statystyki dotyczące ruchu na stronie lub konwersji;
   • kontynuować proces fakturowania realizowany na Stronie przez naszych partnerów (reklamodawców, spółki zajmujące się marketingiem w wyszukiwarkach internetowych oraz powiązane spółki marketingowe); oraz
   • uzyskiwać dostęp do konta danego użytkownika.
   Narzędzia te wykorzystują technologie służące do śledzenia użytkowników stron internetowych i kojarzenia strony odsyłającej lub kampanii z unikatowym identyfikatorem.
  • Przyciski udostępniania w serwisach społecznościowych
   Możemy oferować użytkownikom możliwość dzielenia się z innymi publikowanymi przez nas treściami lub upubliczniania faktu ich obejrzenia lub swojej pozytywnej opinii na ich temat poprzez kliknięcie przycisków udostępniania w serwisach społecznościowych, takich jak „Poleć” (Facebook, Google+), „Tweetnij” (Twitter) lub „Wyślij w wiadomości e-mail”.
   Nawet jeżeli w czasie odwiedzania Strony użytkownik nie korzysta z przycisków udostępniania w serwisach społecznościowych, portale społecznościowe, które udostępniają te przyciski mogą go za ich pośrednictwem zidentyfikować. Sam fakt, że konto użytkownika w danym portalu społecznościowym jest aktywne na jego urządzeniu (aktywna sesja) w momencie przeglądania Strony, może umożliwić temu portalowi monitorowanie sposobu poruszania się użytkownika po danej Stronie.
  • Powierzchnie reklamowe
   Pliki cookie są często umieszczane w urządzeniu użytkownika za pośrednictwem znajdujących się na Stronie powierzchni reklamowych.
   Te pliki cookie mogą być umieszczane na poziomie treści reklamowych wyświetlanych w ramach naszych powierzchni reklamowych przez samych reklamodawców lub ich usługodawców obsługujących reklamy (serwery reklamowe podmiotów zewnętrznych), takich jak spółki świadczące usługi konsultingowe w zakresie komunikacji marketingowej, spółki zajmujące się dokonywaniem pomiarów odbiorców i dostawcy reklamy ukierunkowanej: tego rodzaju pliki cookie są powiązane z treścią reklamową.
   Główne cele, do których reklamodawcy i serwery reklamowe podmiotów zewnętrznych wykorzystują pliki cookie to:
   • monitorowanie liczby wyświetleń treści reklamowych w ramach naszych powierzchni reklamowych, identyfikacja wyświetlonych reklam i obliczanie kwot należnych do zapłaty różnym podmiotom świadczącym usługi związane z reklamami (agencji komunikacji marketingowej; agencji reklamowej; za nośnik, na którym reklamy są zamieszczane itp.);
   • tworzenie statystyk;
   • gromadzenie danych dotyczących sposobu poruszania się po stronie na urządzeniach, za pomocą których jest ona przeglądana – na przykład ograniczanie liczby wyświetleń reklamy lub włączenie funkcji wyświetlania reklam w ustalonej kolejności;
   • rozpoznawanie urządzenia użytkownika, gdy przechodzi on do przeglądania jakiejkolwiek strony internetowej lub serwisu podmiotu zewnętrznego, na których ci reklamodawcy i serwery reklamowe podmiotów zewnętrznych również wykorzystują pliki cookie i, w stosownych przypadkach, dostosowywanie tych stron internetowych i serwisów podmiotów zewnętrznych lub wyświetlanych przez nie reklam do znanych im danych z urządzenia użytkownika dotyczących sposobu poruszania się przez niego po stronie; oraz
   • określanie czy dana kampania reklamowa przyniosła zamierzone rezultaty poprzez monitorowanie liczby osób, które kliknęły daną treść reklamową lub, po obejrzeniu reklamy na Stronie, weszły na stronę internetową reklamodawcy.
   Pliki cookie mogą być również umieszczane na naszych powierzchniach reklamowych przez spółkę zajmującą się zarządzaniem naszymi powierzchniami reklamowymi: agencję reklamową. Tego rodzaju pliki cookie umożliwiają agencji reklamowej:
   • wykonywanie obliczeń niezbędnych do wyliczania kwot należnych do zapłaty różnym podmiotom świadczącym usługi związane z reklamami i tworzenie statystyk;
   • dopasowywanie zarządzanych przez nią powierzchni reklamowych do preferencji wyświetlania ustawionych na urządzeniu użytkownika;
   • dopasowywanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu użytkownika w ramach naszych powierzchni reklamowych do prezentowanych przez niego schematów przeglądania strony i lokalizacji geograficznej;
   • dopasowywanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu użytkownika w ramach naszych powierzchni reklamowych do prezentowanych przez niego schematów przeglądania stron internetowych podmiotów zewnętrznych.
Jak długo przechowywane są pliki cookie?
Nasza strona internetowa wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie, w tym:
 • Sesyjne pliki cookie: sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki użytkownika, w czasie, gdy odwiedza on stronę internetową i są automatycznie usuwane z chwilą opuszczenia przez niego danej strony internetowej.
 • Trwałe pliki cookie: w odróżnieniu od sesyjnych plików cookie, trwałe pliki cookie aktywują się każdorazowo, gdy użytkownik powraca na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki użytkownika do czasu ich wygaśnięcia (zazwyczaj po 12 miesiącach).
 • Pliki cookie służące do zapewniania bezpieczeństwa: pliki cookie służące do zapewniania bezpieczeństwa to rodzaj plików cookie przesyłanych za pomocą szyfrowanego połączenia HTTP. W trakcie tworzenia pliku cookie atrybut Bezpieczeństwa nakazuje przeglądarce odesłanie tego pliku do aplikacji wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia.
 • Pliki cookie podmiotów zewnętrznych: plik cookie podmiotu zewnętrznego to plik umieszczany na dysku twardym użytkownika przez stronę internetową z domeny innej niż ta, która jest przez niego odwiedzana (np. gdy strona internetowa zawiera treści pochodzące z domeny podmiotu zewnętrznego – takie jak reklamy). Pliki cookie podmiotów zewnętrznych są umieszczane na urządzeniu po to, by strony internetowe mogły zapamiętywać pewne informacje o użytkowniku na przyszłość. Tego rodzaju pliki cookie są tworzone przez podmioty zewnętrzne i nie mamy kontroli nad sposobem ich tworzenia.
 • Pliki cookie typu SameSite: pliki cookie typu SameSite umożliwiają serwerom postawienie wymogu, by przesyłany plik cookie nie mógł zawierać zapytań krzyżowych (CSR), co gwarantuje pewną ochronę przed atakami z użyciem zapytań krzyżowych (atakami CSRF). Pliki cookie typu SameSite mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki.

Użytkownik może kontrolować sposób umieszczania plików cookie na jego urządzeniu poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień swojej przeglądarki (patrz poniżej).
W jaki sposób użytkownik może zgodzić się na umieszczanie plików cookie na jego urządzeniu albo się temu sprzeciwić?
Zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej, użytkownik może zezwolić na umieszczanie w niej plików cookie, zablokować taką możliwość lub pliki te wyłączyć. Jeżeli użytkownik wyłączy plik cookie, który jest już zainstalowany na jego urządzeniu, plik ten stanie się nieaktywny, ale nie zniknie z przeglądarki do momentu, gdy nie upłynie czas jego przechowywania. Prosimy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych części Strony, a także negatywnie wpłynąć na działanie i wydajność Strony oraz stopień dopasowania prezentowanych w niej treści.
Jeżeli użytkownik nie zablokuje możliwości umieszczania w jego przeglądarce plików cookie ani ich nie wyłączy w sposób opisany w tej części, będzie to oznaczać jego wyraźną zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie jego danych osobowych przez nas i przez wyżej wymienione podmioty zewnętrzne, zgodnie z postanowieniami ich polityk prywatności. Nie wprowadzając wyżej wymienionych ograniczeń, użytkownik wyraźnie zgadza się na stosowanie plików cookie oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie jego danych osobowych przez nas i Google (np. w związku z usługami Google takimi jak DoubleClick).