on

WARUNKI

Witamy na stronie tlcpolska.pl („strony internetowe Discovery”), witrynie internetowej poświęconej zabawie i edukacji, opracowanej przez Discovery Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000023911, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, NIP 527-23-22-571, REGON 016992839, („Discovery”), firmę należącą do grupy kapitałowej Discovery Communications, LLC.

Przedstawione tutaj oświadczenie to warunki („Warunki”), na jakich korzystają Państwo ze stron internetowych Discovery. Jeśli Państwo nie zgadzają się z nimi, prosimy o niekorzystanie ze stron internetowych Discovery.

Warunki te nie obowiązują na amerykańskich stronach Discovery. Podczas wizyt na amerykańskich stronach internetowych prosimy o zapoznanie się z treścią deklaracji o ochronie prywatności oraz warunkami korzystania z witryn.

Na stronach internetowych Discovery nie muszą występować wszystkie funkcje przedstawione w Warunkach. Dodatkowe warunki mogą obowiązywać w przypadku niektórych usług oferowanych na stronach internetowych Discovery oraz określonych usług na tych stronach (na przykład konkursy). Dodatkowe warunki można znaleźć w miejscach, gdzie oferowana jest usługa, ale generalne zasady zawarte są w niniejszych Warunkach.

Internet jest rozwijającym się środkiem przekazu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do Warunków, od czasu do czasu, według naszego uznania. Zmodyfikowane Warunki obowiazują od chwili wyrażenia zgody przez Państwa na ich stosowanie w sposób analogiczny jak akceptowane są Warunki.

 

KORZYSTANIE ZE STRON INTERNETOWYCH DISCOVERY

Użytkownik wyraża zgodę, że będzie korzystał ze stron internetowych Discovery wyłącznie w sposób zgodny z tymi Warunkami i w zgodzie z obowiązującym prawem i ustawami.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Internet pozwala ludziom na całym świecie dzielić się wartościowymi informacjami, ideami i kreatywnymi pomysłami. Aby zapewnić ciągły, otwarty dostęp do takich materiałów, wszyscy powinnyśmy chronić prawa tych, którzy dzielą się z nami swoimi wytworami.

Strony internetowe Discovery są ogólnodostępne. Nie oznacza to, że mamy zamiar zrezygnować z naszych lub innych osób praw do materiałów ukazujących się na stronach internetowych. Materiały dostępne na stronach internetowych Discovery są i pozostają własnością Discovery i/lub właścicieli licencji. Są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie nabywa żadnych praw majątkowych do żadnych z tych praw ani do stron internetowych Discovery. Ponadto użytkownik nie może usunąć lub schować informacji o prawach autorskich i innych informacji przedstawionych na stronach internetowych Discovery, również na tych wyszukiwanych i skopiowanych ze stron Discovery.

Użytkownikowi wolno wyświetlać i kopiować informacje ze stron internetowych Discovery na swój własny, niekomercyjny użytek. Po żadnym pozorem nie wolno kopiować, zapamiętywać, zmieniać, powielać lub ponownie wydawać stron internetowych Discovery, programów komputerowych i innych materiałów przedstawionych na tych stronach bez naszego specjalnego pozwolenia na piśmie (z wyjątkiem zakresu umożliwiającego korzystanie i nawigację na stronach Discovery). Nie wolno rozpowszechniać ani przesyłać stron internetowych Discovery ani materiałów zamieszczonych na tych stronach (łącznie z ich kopiami) w jakiejkolwiek formie (łącznie z emailem i innymi elektronicznymi środkami przekazu) bez naszego specjalnego pozwolenia na piśmie. Użytkownik zgadza się nie dekonstruować, rozkładać w celu poznania konstrukcji, demontować, wypożyczać, wynajmować, odstępować licencji oraz tworzyć pochodnych dzieł na podstawie stron internetowych Discovery. Prośby o wydanie pozwolenia wykorzystania stron internetowych Discovery do celów nie wymienionych powyżej można kierować do Discovery pocztą elektroniczną lub na adres podany poniżej. Sami użytkownicy mogą zachęcać inne osoby do odwiedzania stron internetowych Discovery i mogą im przekazać, w jaki sposób można to zrobić.

Nie chcemy wprowadzać w błąd użytkowników, co do tego, które materiały i usługi dostarczone są przez Discovery, a które nie. Użytkownik nie może używać zastrzeżonego znaku towarowego umieszczonego na stronach internetowych Discovery bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela znaku. Discovery, Discovery.com, Discovery.co.uk, Discovery Channel, Discovery Channel Online, Discovery Kids, Discovery Health, Discovery School, Discovery Store, Animal Planet, TLC, Discovery Mobile, Discovery Broadband, Discovery Home & Health, Discovery Civilisation, Discovery Science, Discovery Travel and Living, Discovery Real Time, Discovery HD, Discovery Turbo, Discovery Wings, Discovery Historia, Discovery Geschichte i DMAX, oraz wszystkie logo związane z wyżej wymienionymi produktami i usługami są zastrzeżonymi znakami towarowymi Discovery.

 

LINKI I FRAMING

Zachęcamy do tworzenia linków do stron internetowych Discovery. Użytkownik może stworzyć hipertekstowy link do każdej strony internetowej Discovery pod spełnieniu następujących warunków: (i) poinformuje nas wcześniej pisemnie o takim linku; (ii) link zostanie stworzony jedynie do strony głównej określonej strony internetowej Discovery; (iii) użytkownik nie usunie ani nie zasłoni żadnych reklam, informacji o prawach autorskich ani innych ważnych informacji na stronach internetowych Discovery; (iv) link nie może wyrażać ani sugerować, że strona użytkownika jest popierana lub sponsorowana przez jakąkolwiek stronę internetową Discovery, (iv) po otrzymaniu od nas pisemnego wezwania użytkownik natychmiast zatrzyma wszystkie linki do stron internetowych Discovery. Użytkownik musi sprawdzić informację o prawach autorskich na głównej stronie witryny, do której zamierza utworzyć link, aby upewnić się, czy określony dostawca informacji i materiałów nie ma własnej strategii dotyczącej bezpośrednich linków do materiałów prezentowanych na naszych stronach.

Użytkownikowi nie wolno poddawać technice framingu zawartości stron internetowych Discovery lub włączać do innych witryn czy usług własności intelektualnych Discovery lub innych właścicieli licencji oraz innych materiałów przedstawionych na stronach internetowych Discovery.

 

CZATY, GRUPY DYSKUSYJNE I PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW

Discovery zachęca do otwartej wymiany informacji i pomysłów. Jednak nie analizujemy treści wypowiedzi w grupach dyskusyjnych, czatach i innych ogólnodostępnych miejscach na stronach internetowych Discovery. W tych miejscach mogą Państwo znaleźć informacje i opinie pochodzące od szerokiego spektrum ludzi i organizacji innych niż Discovery. Nie popieramy ani nie gwarantujemy rzetelności, uczciwości i jakości tych wypowiedzi, niezależnie od tego, czy ich autorem jest użytkownik, osoba znana i sławna czy zaproszony „ekspert” lub pracownik naszej firmy. Nic nie zastąpi zdrowego sceptycyzmu i właściwej oceny.

Odpowiedzialność za informacje i wypowiedzi pozostawione w grupach dyskusyjnych, czatach i innych ogólnodostępnych miejscach na stronach internetowych Discovery ponosi użytkownik. Wyłącznie użytkownik odpowiada na treść zamieszczonych przez siebie wypowiedzi i informacji.

Korzystając z internetowych stron Discovery użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie umieszczał ani przesyłał żadnych materiałów, które, w naszej ocenie, są zniesławiające, obraźliwe, nieprzyzwoite, niebezpieczne lub bezprawne oraz materiałów naruszających prawa innych (łącznie z prawami własności intelektualnej) i zawierających wirusy oraz procedury programów komputerowych, które mogą kolidować lub zniszczyć strony internetowe Discovery lub w jakikolwiek sposób pozbawić innych możliwości korzystania z tych stron. Użytkownik może zrezygnować z umieszczania adresu emailowego i innych danych osobowych wyświetlanych na ekranie wraz z zamieszczoną wiadomością czy wypowiedzią. Jednak za treść wypowiedzi i wiadomości odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Materiały lub wypowiedzi zamieszczone przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, opatrzone są danymi osobowymi i użytkownik powinien upewnić się, czy w treści takiego materiału nie są zawarte dane osobowe.

Użytkownik może zakazać wstępu innym osobom na strony internetowe Discovery, które wymagają rejestracji z użyciem konta użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje podane podczas rejestracji w grupach dyskusyjnych, czatach i innych ogólnodostępnych miejscach na stronach Discovery są prawdziwe i dokładne pod każdym względem.

Dostarczając materiały na strony internetowe Discovery użytkownik stanowi, że jest właścicielem tego materiału lub dokonuje przesłania za wyraźną zgodą właściciela. Dostarczanie materiału, który jest własnością innej osoby, bez zgody właściciela, jest nie tylko złamaniem tych Warunków, ale może pociągnąć użytkownika do odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich, znaku towarowego i innych praw własności intelektualnej.

Zastrzegamy sobie prawo (bez przejmowania odpowiedzialności) do usuwania, przesuwania lub redagowania informacji lub wiadomości, które uznamy za niewłaściwe i niedopuszczalne, zarówno z przyczyn prawnych, jak i innych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo odmowy wstępu na strony internetowe każdemu, kto, według naszego uznania, narusza te Warunki lub, gdy mamy podstawy podejrzewać, że użytkownik nie przestrzega określonych ograniczeń wiekowych obowiązujących na stronach internetowych Discovery.

Przesyłając materiały do naszych grup dyskusyjnych, czatów i/lub innych ogólnodostępnych miejsc, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas tego materiału, który możemy powielać, redagować i/lub przesyłać w niezmienionej formie do innych środków przekazu. Użytkownik gwarantuje, że zrzeka się wszelkich praw do przesłanego nam materiału.

Czasami użytkownicy pozostawiają swoje adresy emailowe w naszych grupach dyskusyjnych czatach i innych ogólnodostępnych miejscach. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie zbierał tych adresów emailowych w celach spammingu, czyli wysyłania irytującej i nie zamówionej poczty elektronicznej.

Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać stron internetowych Discovery w celach reklamowych lub do nagabywania do kupna lub sprzedaży produktów i usług oraz zbierania darowizn wszelkiego rodzaju.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań, aby wizyta na stronach internetowych Discovery była ciekawą i przyjemną formą spędzania czasu. Nie możemy jednak zagwarantować, że nasi użytkownicy zawsze zaspokoją swoje oczekiwania i zainteresowania. Prosimy przeczytać uważnie deklarację o zrzeczeniu się odpowiedzialności, zanim odwiedzą Państwo strony Discovery.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRON INTERNETOWYCH DISCOVERY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, PONIEWAŻ LICZBA POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI DOSTĘPNYCH POPRZEZ STRONY INTERNETOWE DISCOVERY ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWA I NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ ELEKTRONICZNĄ MOGĄ SPRAWIĆ, ŻE POJAWIĄ SIĘ OPÓŹNIENIA, PRZEOCZENIA, NIEŚCISŁOŚCI I INNE PROBLEMY. DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY STRONY INTERNETOWE DISCOVERY FUNKCJONOWAŁY BEZ ZASTRZEŻEŃ, ALE NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ, ŻE BĘDĄ ZAWSZE W PEŁNI SPRAWNE I POZBAWIONE BŁĘDÓW. W KAŻDEJ CHWILI MOŻEMY ZMIENIAĆ, OGRANICZAĆ DOSTĘP, ZAWIESZAĆ CAŁE LUB FRAGMENTY STRON INTERNETOWYCH DISCOVERY.

MATERIAŁY NA STRONACH INTERNETOWYCH DISCOVERY PREZENTOWANE SĄ JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. MIMO NASZYCH WYSIŁKÓW, BY INFORMACJE BYŁY AKTUALNE I RZETELNE, CZASAMI MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ BŁĘDY. ZANIM PAŃSTWO WYKORZYSTAJĄ INFORMACJĘ ZNALEZIONĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH DISCOVERY, PROSIMY O POTWIERDZENIE JEJ W NIEZALEŻNYM ŹRÓDLE INFORMACJI, JEŚLI TE FAKTY MAJĄ ZNACZENIE DLA PODEJMOWANYCH PRZEZ PAŃSTWA DECYZJI. DISCOVERY I NASI DOSTAWCY WIADOMOŚCI NIE GWARANTUJĄ WIARYGODNOŚCI DOKŁADNOŚCI, AKTULANOŚCI I RZETELNOŚCI INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH DISCOVERY. POSŁUGIWANIE SIĘ MATERIAŁAMI I INFORMACJAMI ZE STRON INTERNETOWYCH DISCOVERY ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

STRONY INTERNETOWE DISCOVERY DOSTARCZANE SĄ UŻYTKOWNIKOM BEZ ŻADNEJ GWARANCJI CO DO JAKOŚCI I Z USTERKAMI. DISCOVERY I JEGO ODDZIAŁY, SPÓŁKI STOWARZYSZONE, AGENCI I WŁAŚCICIELE LICENCJI NIE MOGĄ I NIE ZAPEWNIĄ DOKŁADNOŚCI, PEŁNOŚCI, AKTUALNOŚCI, NIENARUSZENIA PRAW, RYNKOWOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH DISCOVERY. NIE ZAGWARANTUJĄ TAKŻE, ŻE STRONY INTERNETOWE DISCOVERY BĘDĄ BEZBŁĘDNE I BEZ PRZERWY DOSTĘPNE, POZBAWIONE WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK JEST W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY WYRZĄDZONE W JEGO SYSTEMIE KOMPUTEROWYM ORAZ ZA UTRATĘ DANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA I/LUB KOPIOWANIA MATERIAŁÓW ZE STRON INTERNETOWYCH DISCOVERY LUB INNYCH PREZENTOWANYCH NA TYCH STRONACH.

 

LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Czasami dostarczamy, dla Państwa wygody, linki do witryn internetowych stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z takich witryn. Nie będziemy stroną żadnego kontraktu ani transakcji zawartej przez Państwa ze stroną trzecią, jak również nie włączymy się pod żadnym pozorem w spór pomiędzy Państwem a stroną trzecią. Link do innej witryny internetowej nie stanowi o poparciu tej strony (ani żadnych produktów, usług czy materiałów oferowanych na tej stronie) przez Discovery i związanych z nim właścicieli licencji.

Nie jesteśmy odpowiedzialni i nie możemy zagwarantować jakości towarów i usług dostarczanych przez reklamodawców na stronach internetowych Discovery i innych, z którymi jesteśmy połączeni linkami.

 

OCHRONA DANYCH I DEKLARACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Aby uzyskać dostęp do określonych usług na stronach internetowych Discovery, należy zrejestrować się na stronach internetowych Discovery. Podczas rejestracji zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie określonych danych (takich jak imię i nazwisko, adres, itp.) oraz o wybranie imienia użytkownika i hasła. Aby zarejestrować się na stronach internetowych Discovery, trzeba mieć ukończone 13 lat.

Użytkownik gwarantuje, że informacje przekazane podczas tej rejestracji lub pozostawione na stronach internetowych Discovery są dokładne i kompletne i że nie rejestruje się lub próbuje wejść na strony internetowe Discovery pod nazwiskiem innej osoby. Discovery zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub usunięcia imienia użytkownika, które w ocenie Discovery, zostanie uznane za obraźliwe. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i poinformuje Discovery, jeśli zauważy, że z jego konta korzystają osoby do tego nieupoważnione.

Prosimy o informowanie Discovery o zmianach danych dostarczonych podczas rejestracji, łącznie ze zmianą adresu, imienia i nazwiska. Zmiany można wprowadzić poprzez powrót na stronę rejestracyjną i ponowne przesłanie uaktualnionego formularza.

Prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z naszą deklaracją o ochronie prywatności. Korzystanie ze stron internetowych Discovery oznacza zgodę użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z deklaracją o ochronie prywatności.

 

RÓŻNE

Discovery stara się, aby informacje przedstawiane na stronach internetowych Discovery były zarówno aktualne, jak i dokładne. Jednak wiadomości zmieniają się wraz z upływem czasu, a relacje, które były aktualne w chwili umieszczenia na stronach internetowych, szybko się starzeją. Chociaż staramy się zamieszczać uzupełniające relacje i wciąż zapewniamy dostęp do materiału oryginalnego (w archiwum wiadomości), nie wprowadzamy zmian w oryginalnej relacji poprzez dodanie nowego przebiegu wydarzeń. Jeśli szukają Państwo najnowszych informacji na określony temat, a nie historii rozwoju wydarzeń, prosimy o sprawdzenie, czy dana relacja jest najbardziej aktualna.

W przypadku, kiedy część tych Warunków z jakichkolwiek powodów okaże się nieprawomocna i niewykonalna, ta nieprawomocność i niewykonalność nie dotyczy ważnej i prawomocnej części Warunków, które pozostają w mocy. Całość Warunków należy interpretować w ten sposób, jakby część nieprawomocna i niewykonalna nie była częścią tych Warunków.

 

UWAGI I ZAŻALENIA

Mamy nadzieję, że wizyty na stronach internetowych Discovery są ciekawe i interesujące. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje dotyczące wzbogacania ofert na naszych stronach. Jeśli mają Państwo uwagi na temat stron internetowych Discovery lub chcą złożyć zażalenie, prosimy o kontakt z: Discovery Polska sp. z o.o. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa. Można również skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres: tlc@discoveryaktualności.pl

Jeśli znaleźli Państwo błędy w materiałach przedstawionych na stronach internetowych Discovery, prosimy o zwrócenie nam uwagi. Prosimy o przesłanie kopii materiału, który Państwa zdaniem jest niepoprawny, wraz z adnotacją, na czym polegają popełnione błędy.